Gedegen werkwijze

Schildersbedrijf van Hunen benadert haar klanten op een duidelijke en ongecompliceerde manier.

Onze werkwijze kan worden gevat in een negental stappen:

1. Orientatie gesprek
2. Offerte
3. Kleuradvies
4. Planning
5. Uitvoering
6. Oplevering
7. Betaling
8. Garantie

9. Nazorg